Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

TIM NGUOI THÂN

Fr: Ngoc Hoa    
Trung úy BĐQ Trần kỳ Nam SVSQ khóa 9/68 Thủ Đức -
Đ/Đ trưởng Đ/Đ 4 Tiểu đoàn 67 Liên đoàn 25 BĐQ.

  Mất tích trước 30 tháng 4 năm 1975, trong trận rút binh ở Pleiku hay Plei-me?( không rõ). các anh nào có biết bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của anh tôi trước khi hy sinh, xin liên lạc với địa chỉ cuối thư.
Chúng tôi thành khẩn xin quí vị phổ biến thông tin này cho các bạn hữu, chiến hữu, bạn tù ...,hỵ vong trong số người quen của quí ông, quí bà, may ra có ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của anh tôi trước khi tử trận, hay tử tù, để chúng tôi trả lời một câu hỏi của mẹ một cách quả quyết lý do chính xác sự mất tích của anh Nam , vì chúng tôi rất đau lòng khi có một người mẹ, đang đau nặng gần ngày về cỏi phật, suốt gần 40 năm trường với 14 ngàn ngày và đêm, vẫn một mực chờ tin con, như chờ một phép lạ.
Cám ơn quí ông, quí bà, chú, bác, anh, chị, đã hiểu nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đở...

Trần ngọc Thanh,
em gái của Trung úy BĐQ Trần kỳ Nam , grandmottet.tran@gmail.com