Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TIM THÂN NHÂN VƯỢT BIÊN MẤT TICH

Fr :Nguyen hưu Dinh  
                   Xin vui lòng phỗ biến rộng rãi
Kính chào quý Bác, Cô Chú, Anh Chị,
Con tên là Tuyết Thu hiện cư ngụ tại Pháp.
Con xin được phép gởi thơ này đến quý Bác, Cô Chú, Anh Chị  những mong được sự giúp đỡ của quý vị  trong việc tìm kiếm hai thân nhân thất lạc của một cô bạn thân hiện ở Việt Nam.
Cô bạn con tên là Thùy Linh đang tìm mẹ và một người chị  ruột thất lạc lúc vượt biên ở Cà Mau vào dịp giáng sinh năm 1978.

Con xin gởi đính kèm theo đây trang Thông cáo tìm thân nhân của bạn Thùy Linh.
Con xin mạn phép hỏi thăm quý Bác, Cô Chú , Anh Chị ai , đích thân hoặc có thân nhân, đã vượt biên vào thời điểm giáng sinh 1978 ở Cà mau và đã tình cờ nghe nói đến bà Nguyễn Tuyết Mai (sinh năm 1940) và con là Lương Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1961).
Nếu không con cũng xin quý Bác, Cô Chú, Anh Chị, mở lòng từ bi giúp con phổ biến, chuyển tải tin tức  này một cách rộng rãi đến cho gia đình, bạn bè thân thuộc.
Biết đâu duyên lành và phước đức của quý quý Bác, Cô Chú, Anh Chị có thể đem lại niềm an lạc, hạnh phúc, cho bạn con đang khắc khoải tìm kiếm, chờ mong tin tức của mẹ và chị yêu thương !
Xin cám ơn và kính chúc quý Bác, Cô Chú, Anh Chị cùng gia quyến được nhiều phước đức và duyên an lành.
Nay kính,
Con Tuyết Thu.
PS : Sau đây, con xin kèm thêm lá thư này, dịch bằng tiếng Pháp và Anh.
*****
.Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je m'appelle Tuyêt Thu et  j'habite en France.
Je me permets de vous adresser cet appel dans l'espoir de recevoir une aide de votre part dans la recherche de deux personnes disparues qui sont la mère et la sœur d'une de mes amies les plus chères.
Mon amie s'appelle Thuy Linh. Elle a perdu contact avec sa mère et sa sœur depuis leur tentative de fuite du régime communiste par bateau à la pointe de Ca Mau, au sud du Viet Nam en 1978.
Vous trouverez ci-joint l'avis de recherche de mon amie Thuy Linh.
Si je m'adresse à vous, c'est dans l'espoir que vous-mêmes, vos proches  ou connaissances aient participé de près ou de loin à cette évasion ou entendu parler de madame  NGUYEN Tuyêt Mai (née en 1940)  et de sa fille LUONG NGUYEN Thuy Duong (née en 1961) en cette période de Noël 1978.
Sinon, je vous saurais gré de diffuser largement  mon appel.
Qui sait si votre générosité ne serait pas récompensée par une étincelle de souvenir provenant d'un de vos proches, apportant un immense bonheur à mon amie.
Merci infiniment pour votre aide,
Tuyêt Thu TRAN.
*****
Ladies and gentlemen,
My name is Tuyêt Thu currently living in France.
I am sending this letter to you on behalf of a closed friend Thuy Linh in Vietnam, and who is desperately searching for her mother Ms. NGUYEN Tuyêt Mai - born in 1940 and her sister  LUONG  NGUYEN Thuy Duong - born in 1961.
The last information that Thuy Linh has about her mother and her sister is they were trying to escape Vietnam by boat in Ca Mau around Christmas 1978. During that time, they went missing and Thuy Linh's family lost contact with them.
l am attaching a notice of missing persons that I received from Thuy Linh.
I am asking any of you, who were on a boat escaping Vietnam from Ca Mau during Christmas of 1978 and happened to see, to know or has information about Ms.  NGUYEN Tuyêt Mai and Ms.  LUONG NGUYEN Thuy Duong,  please contact Thuy Linh.
ln case you don't have any information about them, please kindly disseminate this information widely.
Please help my friend Thuy Linh who is anxiously awaiting for news about her mother and sister.
Thank you and God bless you.
Sincerely,
Tuyêt Thu TRAN.