Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM PARIS

Fr: Viet Do

Lễ kỷ niệm

50 năm Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris

clip_image002clip_image004
Ngày 16 tháng 2 vừa qua, tại thành phố Massy, Tổng hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris đã tổ chức  lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động lồng trong Hội chợ Tết Giáp Ngọ. Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris (Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris-AGEVP) được thành lập năm 1964 được coi là một tổ chức lâu đời nhất của người Việt ở hải ngoại.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/50th-ann-of-vn-student-asso-paris-02192014155949.html