Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

VẬN MỆNH CON NGƯỜI

Fr: Ngoc san Pham*Ngoc Dao
Vận Mệnh Nằm Trong Tay Mình
Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến  một vị thiền sư :
- Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không ?
- Có .
- Nhưng , vận mệnh của con ở đâu ?

palmistryVị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra , chỉ anh ta xem và nói :
- Con thấy rõ chưa ? Đường này là đường tình cảm ,
đường này gọi là đường sự nghiệp , còn đường kia là đường sinh mệnh.
Sau đó , vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại , nắm thật chặt.

fistThiền sư hỏi : - Con nói xem , những đường đó nằm ở đâu rồi
Anh ta mơ hồ bảo :
- Trong tay con này .
- Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ ?
Anh ta mỉm cười nhận ra ,
thì ra vận mệnh nằm trong tay mình .
SUY NGHIỆM : Không tu thì cứ sống theo nhân quả bao đời
đã có do nghiệp chúng ta tạo nên. Có tu thì dừng nghiệp và chuyển nghiệp.
Nghiệp thay đổi  thì số phận cũng thay đổi, số phận tốt hay xấu là do

cách chuyển nghiệp của chúng ta vậy.
Bodhgaya Monk
             life two faces
HAI MẶT
SỰ
THẬT có 6 chữ
GIẢ DỐI cũng 6 luôn
Mặt trái và mặt phải
Trắng đen ôi khó lường!
TÌNH YÊU có 7 chữ
PHẢN BỘI cũng thế thôi
Chúng là hình với bóng
Rất dễ dàng đổi ngôi.
Chữ YÊU là 3 chữ
HẬN là ba, giống nhau.
Người say men Hạnh phúc
Kẻ thành Lý Mạc Sầu.
BẠN BÈ có 5 chữ
KẺ THÙ đếm cũng năm
Hôm nao lời ngọt mật
Hôm nay chìa.. dao găm.
Từ VUI có 3 chữ
Tiếng SẦU cũng đồng như.
Quá vui thường mất trí,
Mất trí đời đổ hư.
Chữ KHÓC có 4 chữ
CƯỜI cũng vậy, giống in
Ai '' giòn cười, tươi khóc ''
Ấy cảm thọ nhận chìm.
Cuộc sống là hai mặt
Giới tuyến một đường tơ .
Chấp nhận mà không vướng
Nhẹ bước qua hai bờ .

Thích Tánh Tuệ