Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

ANH LÀ AI–XA LỘ VIỆT DZŨNG

Fr: Tweety Nguyen*BMH*Nam Loc
1.Em bé gái Mỹ hát bài Anh là ai thật tuyệt vời.
Xin click vào link:
http://youtu.be/YHDuDmf-734ời!
2. Một đoạn đường trên xa lộ California 39
mang tên: Việt Dzủng Human Right Memorial Highway

Được đệ trình bởi TNS Lou Correa , Thượng Viện Tiểu Bang California đã chấp thuận bởi đạo luật SCR 85 vào ngày 1 tháng 5, 2014, đặt tên cho một đọan đường trên xa lộ tiểu bang California 39 (State Highway Route 39 (Beach Boulevard), giửa Xa lộ 405 ở hứơng Bắc cho đến Talbert Avenue ở hướng Nam, thuộc địa phận của County of Orange là Việt Dzũng Human Right Memorial Highway, để tưởng nhớ và vinh danh cho những họat động bảo vệ nhân quyền của một người nhạc sĩ tỵ nạn mang tên Việt Dzũng.
Hiện nay Bộ Giao Thông cùng Nha Lộ Vận Tiểu Bang California đang hòan tất những thủ tục hành chánh cuối cùng để chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành bảng tên đường mang tên Việt Dzũng vào một ngày gần đây. Đây là ý nguyện của quý vị dân cử cùng chính quyền tiểu bang California, gia đình không phải đóng góp cũng như vận động hoặc phải làm một công việc gì cả!