Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

TIN BUỒN

Fr: Đỗ Việt*BMH
Chúng tôi vừa nhận tin:
Ông Giuse Nguyễn Quốc Quỳnh
Cựu Đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Chỉ Huy Trưởng cuối cùng của Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt
Đã từ trần trưa ngày Thứ Sáu , 13 tháng 6, 2014
Hưởng Thượng Thọ 92 tuổi.
Xin thành thực chia buồn cùng tang  quyến và xin cầu nguyên cho hương linh nguời quá cố sớm về cõi Vĩnh Hằng
                                                funeral wreath
CÁO PHÓ CỦA TANG GIA 

PHÂN ƯU

Phan ư u NQQ