Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

CS VIET NAM TRẤN ÁP PHONG TRÀO XÃ HỘI DÂN SỰ

Chùa Liên Trì có nguy cơ bị xóa sổ 

Thụy My  rfi -Chùa Liên Trì nằm tại Thủ Thiêm, Saigon đã bị chính quyền ra quyết định giải tỏa từ nay cho đến 30/9/2014.

media

Là cơ sở cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước đây tại Sài Gòn, chùa Liên Trì còn là nơi trú ngụ của nhiều bà con dân oan khiếu kiện đất đai, và cũng là địa điểm sinh hoạt của một số tổ chức xã hội dân sự.

Trả lời RFI Việt ngữ, hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì chùa Liên Trì cho biết việc xóa sổ ngôi chùa lâu năm này cũng là một cách để chính quyền trấn áp phong trào xã hội dân sự.
RFI  phỏng vấn Hòa thượng Thích Không Tánh tại Saì Gòn 19/09/2014  Écouter