Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

TIÊU CHÍ ĐỂ GỠ BỎ LÊNH TRỪNG PHẠT NGA

Các Nghị Sĩ Nghị Viện Châu Âu Tiếp Nhận Các Tiêu Chí Để Dỡ Bỏ Lệnh Trừng Phạt Đối Với Nga


Đại Kỷ Nguyên -Nghị viện châu Âu đã công bố một dự thảo luật trên website của mình,trong đó xác định các tiêu chí để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Các nhà lập pháp lưu ý rằng, trong trường hợp các tiêu chí không được tuân thủ, Liên minh châu Âu có quyền đưa ra gói trừng phạt mới chống lại Nga.
Trong thông điệp của mình Nghị viện châu Âu khuyến nghị các nước EU đồng thuận các tiêu chí để dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga theo các mục sau:
-  Nga rút hoàn toàn quân đội và lính đánh thuê Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine;
- Nga chấm dứt việc cung cấp vũ khí và trang bị cho lực lượng nổi dậy;
- Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Ukraine;
- Giám sát quốc tế việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn;
- Khôi phục lại quyền kiểm soát của chính quyền Ukraine trên toàn lãnh thổ Ukraine.
Nghị viện châu Âu đã kêu gọi các quốc gia không dỡ bỏ lệnh trừng phạt, khi mà tất cả các điều kiện trên chưa được thực hiện. Trong trường hợp Nga nỗ lực hơn nữa để phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn hay leo thang căng thẳng ở Ukraine, Nghị viện châu Âu có thể tính đến khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga.
Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách Nga đang chính thức phủ nhận sự tham gia của quân đội Nga trong các hoạt động quân sự tại Ukraine và cung cấp thiết bị quân sự cho lực lượng nổi dậy. Đồng thời, họ cũng không loại trừ sự hiện diện của quân tình nguyện Nga trong lực lượng nổi dậy, trong kỳ nghỉ của mình đã đến Donbass để bảo vệ nhân dân Ukraine.
http://vietdaikynguyen.com/v3/13288-cac-nghi-si-nghi-vien-chau-au-tiep-nhan-cac-tieu-chi-de-do-bo-lenh-trung-phat-doi-voi-nga/