Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

SUỐI NHẠC VIỆT NAM VÀ NGOẠI QUỐC

Fr: Phan Dam

NGHE NHẠC VIỆT NAM VÀ NGOẠI QUỐC: SAIGONOCEAN MUSIC PLAYING 

Nhạc Trữ Tình http://saigonocean1.com/nghenhac/1-2.htm

Nhạc Phổ Từ Thơ http://saigonocean1.com/nghenhacThiCaTrongAmNhac/NhacPhoTuTho-2.htm

Nhạc Địa Danh    http://saigonocean1.com/nghenhacDiaDanh/DD-2.ht

Nhạc Mùa Thu http://saigonocean1.com/nghenhacMuaThu/MuaThu-2.htm
Nhạc Vũ Trường http://saigonocean1.com/nghenhacVuTruong/VuTruong-2.htm

Nhạc Tiền chiến

        *  Nhạc Tiền Chiến, từ A đến DDhttp://saigonocean1.com/nghenhacTienChien1/TienChien1-2.htm
     * Nhạc Tiền Chiến, từ E đến L http://saigonocean1.com/nghenhacTienChien2/TienChien2-2.htm
      *Nhạc Tiền Chiến , từ M đến N http://saigonocean1.com/nghenhacTienChien3/TienChien3-2.htm
     * Nhạc Tiền Chiến , từ O đến Y  http://saigonocean1.com/nghenhacTienChien4/TienChien4-2.htm

Nhạc Tiền Chiến, Quê Hương
http://saigonocean1.com/nghenhacTienChien-SEN/SEN-2.htm
Nhạc Dân Ca *http://saigonocean1.com/nghenhacDanCa/DanCa-2.htm
*http://saigonocean1.com/nghenhacDocTauPiano/DuongCam-2.htm

Nhạc Xuân http://saigonocean1.com/nghenhacXuan/nhacXuan-2.htm

Nhạc Ngoại Quốc, Lời Việt http://saigonocean1.com/nghenhacNgoaiQuocLoiViet/NQLV-2.htm

****
NGÂM THƠ 

Hồng Vân ngâm thơ Đàm Trung Phán
http://saigonocean.com/ngamthoDTP/ThoDTP-2.htm

Hồng Vân ngâm thơ Phạm Đỗ Hùng http://saigonocean.com/ngamthoPDH.htm

Trang ngâm thơ của nhiều tác giả, Phạm Đỗ Hùng, Đàm Trung Phán                                         http://saigonocean.com/Ngam%20Tho/ngam%20tho.htm
*****
MUSIC SHEETS
http://saigonocean.com/nhac-co-notes/nhacconotes.htm
****
TRANG CHÍNH:

http://saigonocean.com/NhacViet.htm
Enjoy!
Thân chào tạm biệt,
DT Phán
http://damtrungphan.wordpress.com/2014/09/15/nghe-nhac-viet-nam-va-ngoai-quoc-saigon-ocean/