Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về bức Thông Điệp Xuân Tân Mão - 2011

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á châu Tự do tại Paris    2011-01-31
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/interview-with-venerable-thich-quang-do-by-y-lan-01312011074749.html
THICH QUANG DO 1
                                                      RFA file Screen capture
 Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện