Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

CAO NIÊN CANADA

Thời báo on-line
1. Những trợ cấp của chính quyền miễn phí mà nhiều người cao niên không biết cách xin.
Theo National Post 16/2/2011) Ottawa: Theo những bản thống kê  vừa được nhóm Financial Literacy Force phổ biến, thì có hàng trăm ngàn những người lớn tuổi ở Canada, đã không biết mà xin những trợ cấp tài chánh miễn phí của chính quyền liên bang.

Theo bản thống kê này thì 160 ngàn người lớn tuổi không xin tiền già trị giá 1 tỷ dollars, 150 ngàn người không xin tiền bù GIS và 55 ngàn người không xin tiền hưu.

Ngay cả những người trẻ nhiều khi cũng bỏ đi những cơ hội nhận tiền trợ cấp miễn phí  như chỉ có 6 phần trăm bỏ tiền vào quỹ hưu RRSP, chỉ có 40 phần trăm nạp đơn xin tiền học bổng  cho con cái  (Canada Education Savings Grant, CESG)
Theo ông Jonathan Chevreau, bỉnh bút về tài chánh của báo National Post thì nhiều người lớn tuổi đã không biết đến tiền bù GIS.
Tất cả những trợ cấp tài chánh cho những người già, tiền  học bổng cho những gia đình có con nhỏ mà mức lương thấp v.v. đều phải làm đơn xin.

2. Dẹp băng giả làm con cháu lừa đảo người già
Hôm thứ Tư 23/02, cảnh sát Halton đã bắt giữ  một nhóm lừa đảo đã gạt gẫm nhiều người già 3 triệu Gia kim.
Thủ đoạn của băng lừa đảo này là gọi điện thoại –mỗi ngày khoảng 200 cuộc- săn tìm các nạn nhân để giả danh con cháu họ,khóc than không may gặp chuyện  dính líu tới pháp luật  xin tiền bảo lãnh tại ngoại hoặc tiền lo luật sư.
Trong 4 tháng qua đã có tới hàng trăm người cao niên ở Canada và Hoa kỳ bị gạt mỗi người từ $2,000 đến $6,000.