Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

ROBOT NHẬT BẢN GIỐNG NGƯÒI

ĐỂ GIÚP TRÊN TRẠM KHÔNG  GIAN
Tác giả: June Kellum Epoch Times Staff
Thứ bảy, 19 Tháng 2 2011 19:13
ROBOT TRAM KHONG GIAN
R2: Theo website (của) NASA, R2 vượt trội hơn những người máy có hình dạng người khéo tay trước đây về sức mạnh, tuy thế nó đủ an toàn để làm việc cạnh với con người- Nó có khả năng nâng (đồ vật), không phải chỉ cầm giữ trọng lượng 20-pound này (khoảng bốn lần nặng hơn so với cái mà những người máy khéo tay khác có thể xử lý) cả gần lẫn xa, từ  thân thể nó. (Courtesy of NASA.gov).

Nó nói, "tuýt", và trông có vẻ "người", nhưng nó sẽ là người bạn tốt không?
Cơ quan hàng không vũ trụ của Nhật Bản đang chuẩn bị để gửi một robot hình người tới Trạm Vũ trụ Quốc tế để xem chừng phi thuyền trong khi các phi hành gia ngủ, cũng như theo dõi sức khỏe phi hành gia và gữi hình ảnh tweet về Trái đất. Nó cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ của con người, chẳng hạn như lau tay vịn, và hút bụi bộ lọc không khí, theo NASA.
"Chúng tôi đang suy nghĩ về một robot rất giống người mà có thể có biểu hiện của khuôn mặt và có thể trò chuyện với các phi hành gia," ông Satoshi Sano từ Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản nói, đó là giúp phát triển các robot, theo trích dẫn của AP.
"Chân của robot chưa sẵn sàng," Rob Ambrose của Trung tâm Vũ trụ  NASA Johnson cho biết trong bản báo chí phát hành ngày 31 tháng 01 của cơ quan báo chí. "Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm chúng. Nhưng sẽ có rất nhiều cho R2 để làm trong khi chờ đợi các bộ phận phần dưới"
Kế hoạch này là để gửi cho robot vào không gian vào năm 2013.
Nhật Bản cũng hy vọng rằng công kỹ nghệ robot có thể được áp dụng để hỗ trợ  việc chăm sóc thành phần dân số ngày càng lão hóa.