Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

GAGA ASKS GIRL.10.TO SING DUET

Cô bé Maria Aragon ,10 tuổi hát bài”Just the Way You Are” thu vào Video rồi đưa lên You Tube. Trong vòng 48 tiếng đổng hồ đã có 2 triệu lượt người vào coi. Em đã được ca sỉ Lady Gaga gọi điện thoại tới ngợi khen và đề nghị cùng hát bài này với em trong buổi nhạc hội tại Toronto vào tháng tới.Chỉ một sớm một chiều em đã nổi danh, như Susan Boyle năm trước.
Maria Aragon performs "Just The Way You Are" on Hot 103

Maria Aragon talks to Lady Gaga
LYRICS
Just The Way You Are
Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining
Her hair, her hair, falls perfectly without her trying
She's so beautiful, and I tell her every day
Yeah, I know, I know, when I compliment her she won't believe me
And it's so, it's so, sad to think that she don't see what I see
But every time she asks me do I look ok, I say
When I see your face, there's not a thing that I would change
Cause you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are(yeah)
Her lips, her lips, I could kiss them all day if she let me
Her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy
She's so beautiful, and I tell her every day
Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change
If perfect's what you're searching for then just stay the same
So, don't even bother asking if you look ok
You know I'll say
When I see your face, there's not a thing that I would change
Cause you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are
The way you are, the way you are
http://www.elyricsworld.com/just_the_way_you_are_lyrics_bruno_mars.html
Girl you're amazing, just the way you are
When I see your face, there's not a thing that I would change
Cause you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Cause girl you're amazing, just the way you are. Yeah