Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

NGÀY 2 THÁNG 8 2011 : XỬ PHÚC THẨM LUẬT SƯ CÙ HUY HẠ VŨ

                 cu huy ha vu sap su 2 th8 1  
1. THÔNG ĐIỆP GỬI TỪ TRONG TÙ
Bức thư "cảm ơn đồng bào trước ngày xử phúc thẩm " ký tên của ông Hà Vũ được vợ của ông, bà Nguyễn Thị Dương Hà ghi lại và được gia đình công bố trên mạng Internet từ ngày 30 tháng Bảy 2011.
           cu huy ha vu sap su 2 th8 2

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110731_cuhuyhavu_letter.shtml
2. PHÚC THẨM ĐỪNG VÔ PHÚC
Hà sĩ Phu RFA 2011-07-31
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ha-vu-appeal-cour-in-8-2-hsp-07312011004401.html