Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

VẬN ĐỘNG GIẢI CỨU G/S PHẠM MINH HOÀNG

Communauté Vietnamienne de Liège
cvl2006@scarlet.b
Xin kính chuyển và xin ký tên và phổ-biến rộng rãi.
Kính thưa quý bạn,
Có thể quý bạn đã biết, ngày 10 tháng 8 2011, CSVN sẽ mang ông Phạm Minh Hoàng (Giảng Sư Đại Học Bách Khoa Sài Gòn) ra tòa xét xử về tội "âm mưu lật đỗ chính quyền" chỉ vì ông tổ chức những khóa huấn luyện leadership cho các sinh viên.
Để giải cứu ông Hoàng, chúng ta cần vận động gấp ông ngoại trưởng Pháp Alain Juppé và bà ngoại trưởng Cộng Đồng Âu Châu Catherine Ashton để họ làm áp lực lên CSVN.
Xin toàn thể quý bạn tham gia chiến dịch ký thỉnh nguyện thư qua Capwiz để gửi đến 2 vị nói trên.


Quý bạn có thể ký thỉnh nguyện thư bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp qua 2 trang mạng sau đây :
Anh ngữ :
http://www.capwiz.com/democracyforvietnam/issues/alert/?alertid=52093511&type=CU
Pháp ngữ :
http://www.capwiz.com/democracyforvietnam/issues/alert/?alertid=52092746&type=CU

(lưu ý : nếu các chữ có dấu không hiện ra tốt, thì chỉ cần đổi trong codage của browser sang Occident Windows-1252)
Mọi người đều có thể tham gia chiến dịch, không phân biệt là đồng bào quốc nội hay hải ngoại, không phân biệt lứa tuổi, chỉ cần tên và địa chỉ thôi.
Chiến dịch sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 8 năm 2011.
Xin cảm ơn quý bạn.

Lê Huu Ðàowww.dao-liege.org
http://www.youtube.com/user/daoliege