Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

THẾ VẬN HỘI LUÂN ĐÔN 2012

Fr: Pho Nguyen*Thieu Vu*Sung Truong
Nguyễn Marcel giành huy chương bạc trong cuộc tranh nhiều môn
Nguyễn Marcel (Marcel Văn Minh Phúc Long Nguyễn) dành huy chương bạc trong môn thể dục dụng cụ. Anh là một người Đức sinh năm 1987 tại thành phố Munchen.

Huy chương Bạc đầu tiên cho Nguyễn Marcel, cũng là huy chương đầu tiên cho nước Đức sau 76 năm cho môn thể dục  này
clip_image004clip_image005
          clip_image006
          clip_image001
clip_image002
Trên ngực xâm câu :
"Nỗi đau thì nhất thời, vinh quang mới là vĩnh viễn"

"Pain is temporary, pride is forever"
“Die Qualen gehen vorüber, der Ruhm ist für immer”
       clip_image001
htttp://www.youtube.com/watch?              v=Vrv3apbcu2k&feature=related