Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

LÂU LÂU ĐÔNG TÂY ĐỤNG ĐẦU CÁI CỘP.

From Taopham* Cuc Pham *quynh ha*Nga Pham
 NHƯ CẶP KHỈ GIÀ
 vợ chồng già suốt ngày chí choé với nhau

 clip_image002
Đông đã than thở mà Tây cũng thở than.

VỢ CHỒNG GIÀ
Người già cái thú hơn thua,
Cả ngày không cãi, giờ thừa để đâu?
Điểm tâm là lúc mở đầu:


+ Cà phê hơi đắng, sữa đâu hết rồi?
- Sữa đặc tôi đã thêm rồi,
Ông quên chưa khuấy mà thôi đó mà.
+ Bà thì chỉ nói cho qua,
Cà phê đắng ngắt tại bà quá tay.
- Ông này lẩn thẩn thật hay,
Miệng ông, ông uống tôi này biết chi.
Ông già thấm ý cười khì:
+ Bà nói cũng đúng, giờ thì tôi sai.
Mà này, bà nhớ hôm nay
Gọi thăm lũ nhỏ lúc này ra sao.
- Ông này lẩm cẩm nhường bao
Cháu ông ông gọi, tôi nào có can.
Sao ông cứ nói lan man?
Điện thoại ngay đó, ông bàn nỗi chi.
+ Bà này ngớ ngẩn lạ kỳ,
Có cháu không gọi, bà thì không thương?
- Ông thật dở dở ương ương,
Nhớ cháu thì gọi, sao nhường cho tôi.
+ Bà à, đã mấy năm rồi,
Ở nhà quanh quẩn từ thời nghỉ hưu.
Mình nên sắp xếp giờ nhiều,
Về nước một chuyến để tiêu tí tiền.
- Ông này rõ thật là điên,
Già rồi về nước chỉ phiền bà con.
Đi đứng thì đã lom khom,
Bước đi chẳng nổi, mà còn bôn ba.
+ Tôi về mục đích rõ là
Thăm lại cụ nhạc, má bà chứ ai.
Bà cụ nay trăm lẻ hai,
Không về một chuyến, hối hoài mà coi.
- Má tôi, tôi đã biết rồi,
Bà cụ lú lẫn hơn mười năm qua.
Mình về, cụ chẳng nhận ra,
Ông tính mượn cớ xem hoa chứ gì?”
+ Bà à, ghen bóng làm chi,
Tôi nay bảy chục, còn gì mà ham.
- Bảy chục cũng có đứa ham!
                   *****
From: Dinh Cuc*Khanh Bui

    And then the fight  started....
========
My wife sat down on the couch next to me as I was flipping channels.  She asked, 'What's on TV?'
I said, 'Dust.'
And then the fight started.
========
My wife was hinting about what she wanted for our upcoming anniversary.   She said, 'I want something shiny that goes from 0 to 150 in about 3 seconds.'
I bought her a scale.
And then the fight started.
======
When I got home last night, my wife demanded that I take her someplace expensive... so, I took her to a gas station...
And then the fight started....
======
After retiring, I went to the Social Security office to apply for Social Security. Th e woman behind the counter asked me for my driver's license to
verify my age. I looked in my pockets and realized I had left my wallet at home.
I told the woman that I was very sorry, but I would have to go home and come back later.
The woman said, 'Unbutton your shirt'. So I opened my shirt revealing my curly silver hair..
She said, 'That silver hair on your chest is proof enough for me' and she processed my Social Security application.
When I got home, I excitedly told my wife about my experience at the Social Security office.
She said, 'you should have dropped your pants. You might have gotten disability, too.'
And then the fight started...
======
My wife and I were sitting at a table at my high school reunion, and I kept staring at a drunken lady swigging her drink as she sat alone at a nearby table.
My wife asked, 'Do you know her?'
'Yes,' I sighed, 'She's my old girlfriend. I understand she took to drinking right after we split up those many years ago, and I hear she hasn't been sober since.'
'My God!' says my wife, 'who would think a person could go on celebrating that long?'
And then the fight started...

                    *****