Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

PHẪU THUẬT : THUẬT NỘI SOI VÀ RÔ BỐT

Sự tiến bộ vượt bực trong ngành phẫu thuật
   Ngành phẫu thuật có thể coi như khởi đầu từ thời Đông Hán trong lich sử Trung Hoa. Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì thần y Hoa Đà(145-208) đã chữa bệnh cho Quan Vũ bằng cách mổ vai để nạo chất độc do mũi tên đâm vào trong lúc Quan Vũ vẫn bình thản đánh cờ vây. Hoa Đà được cho là đã biết áp dụng kỹ thuật gây mê bằng một hỗn hợp rượuthảo dược được gọi là ma phí tán ,1600 năm trước khi người phương Tây biết áp dụng kỹ thuật này trong phẫu thuật.
Từ đó tới nay, nhờ vào sự phát triển vượt bực của khoa học kỹ thuật, ngành phẫu thuật đã nhanh chóng chuyển từ phẫu thuật hở (kinh điển) sang phẫu thuật nội soi rồi sang phẫu thuật rô- bốt và phẫu thuât từ xa. Bài viết dưới đây bàn vế các kỷ thuật giải phẫu tân kỳ này. http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_180.htm