Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

TẾ BÀO GỐC

Vai trò chủ chốt của các tế bào trưỡng thành được công nhận qua giài thưởng y học Nobel 2012 Giải thưởng Y học năm nay là một bước quan trọng trong việc nhìn nhận vai trò chủ chốt mà các tế bào trưởng thành đóng trong sự phát triển các trị liệu pháp mới . Đức Tỗng gíám mục Pierre d’Ornellas thuộc giáo phận Rennes (Pháp) trưởng nhóm làm việc vể đạo đức sinh học cũa Hội dồng Gíám mục Pháp cho rẳng giài thưởng y học kỳ nay là « một niềm hy vọng lớn lao, bởi vì quả thật khoa học có thể tìm thấy những phương tiện chữa trị tốt hơn trong sự tôn trọng phẩm giá của mọi con người từ lúc thụ thai ». Thật vậy hai nhà bác học John Gurdon (Anh) và Shinya Yamanaka (Nhật) đã mở rộng con đuờng nghiên cứu vể tế bào gốc vi đã cho thấy là khoa học có thể tạo ra tế bào gốc từ các tế bào trưởng thành và do đó tránh được những khó khăn về mặt đao đức khi phải hủy diệt những bào thai vô tội . http://tintuccaonien.com/docs/docs