Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

MỘT CÂU CHUYỆN VỀ TẦM GIẤY BẠC 20 ĐÔ LA

Fr:Loan Phan* Phuong Tran to giay bac 20 do la   Một diễn giả nổi tiếng  bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la. Trong căn phòng 200 người, ông ta cất tiếng hỏi: - Ai thích tờ giấy bạc 20 đô-la này? Nhiều cánh tay đưa lên.   Ông ta nói: Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này đã. Ông ta bắt đầu vò tờ giấy bạc. Rồi ông lại hỏi: - Ai vẫn còn thích tờ giấy bạc này? Nhiều cánh tay  đưa lên cao. - Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra nếu tôi làm như thế này?       Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà và lấy giày gi gi nó trên nền nhà. Đoạn ông ta nhặt nó lên. Tờ giấy bạc bây giờ đã bị nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi: - Bây giờ thì có ai vẫn còn thích nó không? Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên. Vị diễn giả nói tiếp: - Thưa các bạn, các bạn đã học được một bài học rất có giá trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó đã không giảm đi giá trị của nó. Nó vẫn đáng giá 20 đô-la.  Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã bị rơi ruống, đã bị nhàu nát và bị nhiễm bẩn bởi những quyết định chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vô dụng. Nhưng, dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn vẫn không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay được gấp cẩn thận, bạn vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta không phải từ những gì chúng ta có, những người chúng ta biết mà là bởi chúng ta là ai. Bạn rất là đặc biệt, đừng quên điều đó. Bạn hãy truyền thông điệp này đến những ai bạn quan tâm, ngay cả người đã gởi thông điệp này đến cho bạn.