Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

ÚC VÀ THẾ KỶ CHÂU Á

AUSTRALIA -aSIAN CENTURY

Radio Australia 30/10/2012 -Mục tiêu của Úc, được nêu ra trong Sách trắng, nhằm đưa nước Úc trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong nhiều lãnh vực, từ giáo dục cho tới kinh tế, thương mại. (ành ABC) Thủ tướng Úc Julia Gillard nói một yếu tố quan trọng trong kế hoạch của chính phủ nhằm nối kết hơn với Châu Á :  bắt đầu từ năm học 2014  học sinh Úc sẽ có cơ hội học liên tục một trong bốn ngôn ngữ “ưu tiên” là tiếng Trung, tiếng Hindu (Ấn Độ), tiếng Indonesia và tiếng Nhật.
Chương trình giảng dạy các ngôn ngữ Á Châu là một trong “25 mục tiêu quốc gia” được xác định trong Sách trắng. Chương trình này có mục đích giúp Úc tận dụng được ảnh hưởng kinh tế đang lên của mình trong khu vực.
Giới lãnh đạo Úc sẽ hiểu biểu sâu xa về Châu Á hơn; 1/3 thành viên hội đồng quản trị của 200 công ty hàng đầu của Úc và các cơ quan chính phủ Úc sẽ có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng hơn về Á Châu
Nguồn tin:
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2012-10-30/nh%E1%BB%AFng-n%C3%A9t-%C4%91%C3%A1ng-ch%C3%BA-%C3%BD-trong-s%C3%A1ch-tr%E1%BA%AFng-%E2%80%98n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C3%BAc-trong-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-ch%C3%A2u-%C3%A1%E2%80%99/1038318