Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

BẮT CÓC NGƯỜI SANG TRUNG QUỐC

Fr: Hưu Dinh Nguyen
Ðài truyền hình ARD tại đức trong chương  trình Weltspielgel hôm chủ nhật 02.12.2012 lúc 19:15 đã chiếu một đoạn phim nói về các cháu gái từ 12 tuổi đến 20 tuổi tại các làng dọc theo biên giới Trung Quốc bị bắt và mang sang Trung Quốc để bắt làm vợ cho người Trung Quốc.http://danchuahiepthong.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8458:eai-truyn-hinh-ard-ti-ec-chiu-cnh-cac-em-gai-b-bt-lam-v-ngi-trung-quc&catid=83:vit-nam&Itemid=542