Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC 9/12 Ở VIỆT NAM

  HÀ NỘI
bieu tinh 9 dec 

  BIEU TINH 9 DEC 4
Những người bị đưa về trại Lộc Hà vẫn tiếp tục biểu tình và hát một số bài hát như Dậy mà đi, Anh là ai... và từ chối làm việc với công an ( hình BBC)
SAI GON
bieu tinh 9 dec 2
Cả ngàn người tới quan sát cuộc biểu tình. Tuy nhiên sau chừng 15 phút, công an và thanh niên áo xanh đã giải tán được phần đông người tham gia ở Nhà hát lớn

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2012/12/121209_bieutinh_trungquoc.shtml