Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

Fr: Truong Vu

   Ông GIUSE LÊ NGỌC HỒ
 Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1938
Cựu Công Chức và Sĩ Quan Việt Nam Cộng Hoà
 Cựu Sinh Viên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh VNCH
 Vưà được Chuá gọi về vào sáng ngày Thứ Sáu 07 tháng 12 năm 2012 (Nhằm ngày 24 tháng 10 Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 74 tuổi

                       Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]
Chương trình Tang Lễ: -
 *Lễ Phát tang và cầu nguyện: 5:00 PM – 8:00 PM Thứ Năm 13/12/2012 tại Nhà quàn Bonney-Watson, số 1732 Broadway, Seattle, WA 98122.  Tel. 206-322-0013.
* Thăm viếng và cầu nghuyện: 6:00 PM – 8:00 PM Thứ Sáu 14/12/2012 tại nhà quàn -  Thánh Lễ an táng: 11:00 AM Thứ Bảy 15/12/2012 tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, số 1230 E. Fir Street, Seattle, WA  98122.  Tel. 206—325-5626 . 
*Sau đó sẽ di quan và an tang tại nghiã trang Holyrood   Cemetery, số 205 NE 205 St Shoreline, WA  98155. Tel. 206-363-8404
 Tang gia trân trọng sự hiện diện và góp lời cầu nguyện cuả quý thân bằng, quyến thuộc ,nhưng xin miễn nhận phúng điếu và vòng  hoa
Tang gia khấp báo.
Chị:  Lê Thị Kim Dung