Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

TIN BUỒN

Fr: BMH
   Ông Lương Khánh Chí
  Cụu Y sĩ Đại Tá QLVNCH
 Nguyên y sĩ trưởng lực lượng đặc biệt, 
 Nguyên Liên đoàn trưởng 73 quân y yểm trợ Chiến trường quân đoàn III tại miền Đông, Nam Phần
đã qua đời ngày 6 tháng 12-2012 tại San Jose, California.
Hưởng thượng thọ 87 tuổi.


 Tang lễ sẽ tổ chức tại Oak Hill, San Jose
 vào thứ năm và thứ sáu 13 và 14 tháng 12-2012.

                        Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]