Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

NHẬP THỰC PHẨM Ô NHIỂM TỪ TRUNG QUỐC LÀ NHẬP SIÊU VI KHUẨN

Trung Quốc quá lạm dụng thuốc kháng sinh đe dọa an toàn thực phẩm của Úc. 
 ( Bay Vut Australia) Sau nhiều cuộc khảo cứu phân heo lấy từ các trại nuôi heo ở Trung Quốc các nhà khoa học thuộc Đại học Tiểu bang Michigan
 kết luận  thuốc kháng sinh đang được dùng rất nhiều trong các trại nuôi gia súc ở Trung Quốc và việc này có thể đưa tới việc rất nhiều người bị lờn thuốc.

  Họ khám phá thấy sự tập trung lớn lao của các gien có khả năng khiến mọi loại thuốc kháng sinh đều bị lờn.
Những gien này bị phân tán vào đất khi phân được tái sử dụng để làm chất bón cây trái, hoa màu.
Giáo sư Peter Collignon, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Quốc gia Úc ANU, phát biểu: “Mặc dù chúng ta không nhập khẩu bất kỳ loại thịt tươi nào từ Trung Quốc, tuy nhiên, phân của súc vật, nước nôi... ở nước này lại được dùng để giúp hoa màu, cây trái phát triển. Do đó, những điều xảy ra ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Không phải chỉ khi chúng ta đi du lịch rồi ăn hay uống những loại thực phẩm đã bị ô  nhiễm ở Trung Quốc chúng ta mới bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng khi chúng ta nhập khẩu vào Úc những thứ đã bị ô nhiễm hoặc nhập vào Úc những siêu vi khuẩn. Hiện nay chúng ta không có cách gì để kiểm tra việc đó”.
Giáo sư Collignon nói phương cách duy nhất để bảo đảm thực phẩm tươi của Úc ít có nguy cơ bị ô nhiễm nhất là phải duyệt xét lại hệ thống và luật lệ kém cỏi khi theo dõi các siêu vi khuẩn hiện diện trong các loại thực phẩm, cả quốc nội lẫn nhập vào từ nước ngoài”
Nguồn :
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-02-13/vi%E1%BB%87c-trung-qu%E1%BB%91c-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-thu%E1%BB%91c-kh%C3%A1ng-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-an-to%C3%A0n-th%E1%BB%B1c-ph%E1%BA%A9m-c%E1%BB%A7a-%C3%BAc/1088136