Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

TIN BUỒN

 Ông Nguyễn Văn Thanh
Pháp Danh : Thiện Tịnh
*Cựu Sinh Viên sĩ quan Trừ Bị khoá 1 Nam Đinh- Thủ Đức
*Cựu Giám Đốc Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín Sàigon
Đã  tạ thế vào 2:15 sáng ngày 10 tháng 2 năm 2013 
(nhằm ngày 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ)
tại Huntington Beach , CA
Hưởng thượng thọ 90 tuổi
                Funeral wreath thanh kinh_thumb[1]
Tang Lễ được cử hành tại:
Heritage Bilday Memorial Services
17911 Beach Blvd- Huntington Beach
Ca.92647     ĐT 711 842 7771
lúc 14:00 thứ Hai 18/2/2013
Thăm viếng :
Thứ Hai 18/2/2013 từ 15 giờ đến 20 giờ
Thứ Ba  19/2/2013 từ  8 giờ đến 10 giờ 30
Lễ di quan và hoả táng cử hành lúc 10giờ 30
ngày thứ Ba 19/2/2013.
                
                          *****