Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

PHỤC VỤ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

KỸ THUẬT TÂN TIẾN PHỤC VỤ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Máy móc hỗ trợ cho người khuyết tật rất nhiều, trên tất cả các phương diện từ khuyết tật vận động cho đến trí tuệ hay cảm giác. Vể vận động thì có chân tay giả, xe lăn. Vể cơ quan thu nhận cảm giác thỉ người nghe kém có máy trơ thính, ngưởi suy giảm thị lực có kính mắt, chữ nổi, băng ghi âm, máy đọc tự động…
Dưới đây là một số bài giới thiệu một số những phát minh nới nhất trợ giúp người khuyết tật :
http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_91.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_89.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_83.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_2_51.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_194.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_229.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_3.htm