Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

TÌM CON

Fr: Ngoc Hoa*Macphuongdinh.blogspot.com
   Tên: CAO THỊ MINH PHƯƠNG
   Sinh năm 1964
Thất lạc lúc 11 tuổi tại bến tàu căn cứ Chu Lai, tỉnh Quảng Tín vào Tháng Hai năm 1975 khi gia đình di tản. Cháu lúc đó được gởi cho một người tên Minh giữ hộ trong khi gia đình lo bồng bế các đứa con khác trong khi loạn lạc.

Cha: Cao Anh Vân
Mẹ: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ cha mẹ hiện nay:
13931 Newland St. #7
Westminster, CA 92683 USA
Phone cha mẹ: 714-799-4383
Email:
dmc1234@gmail.com
Gia đình xin đa tạ nếu có ai biết được thông tin.