Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

TRÁCH NHIỆM CỦA AI ?

1.Góp ý sửa đổi hiến pháp
Nếu đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi tam quyền phân lập, đòi xóa bỏ sự áp đặt thống trị của một ý thức hệ và tư tưởng duy nhất hiện hành ở Việt Nam, đòi công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân, của tư nhân  là “suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức” …như Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lên án 
Vincent Long

Phỏng vấn Giám mục Vincent Nguyễn Văn Long cũa  Tiếng Việt Radio Australia
http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-03-05/gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-%C3%BAc-g%E1%BB%91c-vi%E1%BB%87t-n%C3%B3i-v%E1%BB%81-s%E1%BB%ADa-%C4%91%E1%BB%95i-hi%E1%BA%BFn-ph%C3%A1p-c%E1%BB%A7a-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-gi%C3%A1m-m%E1%BB%A5c-vi%E1%BB%87t-nam/1097196

2. Sách in cờ Trung Quốc 'gây bức xúc'

Báo Tuổi Trẻ tường thuật cuốn “Bé làm quen với chữ cái”của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà, NXB Đại Học Sư Phạm, in cờ Trung Quốc trong mục đánh vần . Trước đó, báo chí trong nước phản ánh việc một cuốn sách dành cho trẻ em chuẩn bị vào lớp một ở Việt Nam cũng in lá cờ Trung Quốc trên bìa sách.Cuốn "Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ", được dịch lại từ nguồn sách Trung Quốc
Dư luận :
*Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết nói với báo Tiền Phong “nhiều nhà xuất bản bây giờ chỉ biết cấp giấy phép cho đối tác liên kết rồi phó mặc họ làm thế nào thì làm”.“sách tham khảo trôi nổi, sách na ná nhau, thậm chí chép của nhau, sách có nội dung nặng hoặc sai sót quá nhiều”
*Nhà giáo dục Phạm Toàn từ Hà Nội trao ddổi với BBC “ Bộ Giáo dục - Đào tạo không thể không có trách nhiệm đối với các bộ sách tham khảo ngoài sách giáo khoa. "những người làm cái đó [in bộ sách có cờ Trung Quốc] là thiếu cả nhạy cảm về chính trị và thiếu cả cái tình cảm về dân tộc nữa." "Lo trẻ con nữa mà cứ cho học kiểu này thì thôi mời Trung Quốc nó vào dạy hộ còn gì. Nhà giáo Việt Nam phải lo lắng cho con em mình." http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/03/130307_china_books_withdrawn.shtml