Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

BIỂU TÌNH CHÔNG TRƯƠNG TẤN SANG TẠI HOA THINH ĐỐN

Fr: Nhat Lung
HÌNH ẢNH CUỘC BIỂU TÌNH
bieu tinh hoa thinh don CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ  DO TỪ KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC, THỦ ĐÔ HOA KỲ NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2013.                 
                CHỐNG

TRƯƠNG TẤN SANG VÀ PHÁI ĐOÀN
  
(HÌNH ẢNH DO NHẤT HÙNG, VNPS, CHỦ NHIỆM CLB THƠ ẢNH HOA THỊNH ĐỐN THỰC HIỆN).   VIEW PHOTOS SLIDE SHOW                                                                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~