Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

TIN TUC CAO NIEN

ĐIỂM TIN CUỐI TUẦN 25/7/2013

   1-Lần đầu tiên bản đồ ba chiều của não người được thực hiện với đầy đủ chi tiết. Sử dụng giống như Google Map http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_235.htm

   2-Người khiếm thị ngày càng có nhiều hi vọng thấy được ánh sang
   http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_236.htm

  3-Phát minh mới giúp các bác sĩ có thễ chắc chắn cắt bỏ được hết khối u, khỏi sợ ung thư tái phát http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_3_237.htm

  4-Nhìn mắt…đoán được bệnh http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_404.htm

 5-Mời các bạn 60+… đọc bài này http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_217.htm

 6-Tinh cha con… thật cảm động
  http://vimeo.com/29136540

7-Lên được sao Hỏa…quả là một kỳ công http://www.youtube.com/embed/XRCIzZHpFtY?rel=0" ./.