Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN 24/9/2013

1. Quyền tự kết liễu đời mình
vẫn còn là vấn đề tranh cãi và hiện nay trợ tử chỉ mới đưoc chấp nhận tại một vài quốc gia trên thế giới và một số tiểu bang Hoa kỳ. Mới đây nhà vũ trụ học nổi tiếng Stephen Hawking đạ lên tiếng về vấn đề này ra sao? Mời qúi bạn đọc bài dưới đây: http://tintuccaonien.com/docs/docs_1/1_2_221.htm

2.Du ngoạn vũ trụ Sang năm 2014 con người sẽ có thể du ngoạn vũ trụ nhờ vào sự thành công của công ty Virgin Galactic trong việc thử nghiệm phi thuyển thượng mại đầu tiên trên thế giới. Bài dưói đây trình bày chi tiết vể phi thuyền và dịch vụ này http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_568.htm