Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

BIỂU TÌNH ĐÒI NHÂN QUYỀN TẠI CHLB ĐỨC

Fr: Patrick  Willay* Hoi01
 Kính gửi: Quý vị Lãnh đạo Tinh thần Tôn Giáo
Đồng kính gửi:
 - Quý Tổ chức, Đoàn thể, Cơ quan Truyền thông NVTN
- Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại CHLB Đức
      Kính thưa Quý vị,

  Kèm theo đây, thay mặt Hội NVTN tại Frankfurt và Ban Tổ Chức cuộc Biểu Tình đòi Nhân Quyền  ngày thứ bảy 07.12.2013 tại Frankfurt chúng tôi trân trọng kính gửi đến Quý vị lời kêu gọi biểu tình nhân ngày Quốc tế Nhân Quyền tại Frankfurt, Đức Quốc, để kính nhờ Quý vị cho phép BTC chúng tôi được đăng nhờ tin biểu tình Nhân Quyền để thông báo với đọc giả của Quý Cơ quan.
Kính nhờ Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Đức, vui lòng chuyển tiếp tin này đến với những Đồng hương, Thân hữu xa gần cùng tương và cùng về tham gia cuộc tuần hành đòi Nhân Quyền cho Việt Nam.
  Chân thành cảm ơn mọi sự hỗ trợ của Quý vị.    Trân trọng kính chào Quý vị trong tinh thần đoàn kết đấu tranh vì Tự do & Dân chủ cho Việt Nam.

TM. Hội NVTN tại Frankfurt và vpc.
 TM. Ban Tổ Chức
 Hội Trưởng
Võ, Hùng-Sơn