Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

TIN TỨC CAO NIÊN

Bản tin 2/11/2013

  *Công nghệ in ba chiều 3D ngày càng phát triễn mạnh trong mọi lãnh vực từ thám hiễm không gian tới nhiều công nghệ sản xuất khác nhau. Trong tương lai không xa, công nghệ in ba chiều 3D này sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng trong đời sống của chúng ta như trình bày trong bài phân tích dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_575.htm
*Ngày nay các bác sĩ thường dựa vào những thử nghiệm đễ định bệnh, nhưng nhiều khi quên không chỉ dẫn cho bệnh nhân cách chuẫn bị làm sao cho tốt. Bài dưới đây chia sẻ cùng qúi vị những điều cẩn sửa soạn trước khi làm một số thử nghiệm quan trọng . http://tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_420.htm