Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

COI CHỪNG !

 Fr: Sinh Do *Linda 77 Snow
Nếu thấy con này ( hình bên dưới ) đậu trên người thì mọi người đừng dùng tay đập nó. 

Vì chất axit trong con vật này sẽ huỷ hoại da của bạn như trong hình. Hãy thổi nó bay ra khỏi cơ thể của bạn rồi hãy giết nó. 
Fr: Tweety Nguyen
PK9088  chuyển tiếp : Virus nguy hiểm
Xin chuyển và báo tin virus mới, bằng e-mail nói mời
update cho windows thì chớ có mở. Chết máy luôn đó.
Nó lợi dụng lúc Microsoft công bố THÔI support cho
các WINDOW XP cũ 12 năm. Rồi nó mời UPDATE
cho Window XP, VISTA, W.7... KHÔNG NO là tốt nhất.
Thăng tôi dại dột nghe nó  và ok cho WINDOW XP của
máy DELL cũ. Bị Trouble liền nè !!