Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4

* BOLSA
Lễ Xuất Phát treo cờ VNCH và Hoa Kỳ trên phố Bolsa.
Fr: Patrick Willay* Nguyen Văn Tao K26
Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa tổ chức vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 04 năm 2014 trên Đại Lộ Bolsa đối diện khu Thương xá Phước Lộc Thọ thuộc Little Saigon, thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
ngay quoc han ottawaThượng Nghị Sĩ (TNS) Ngô Thanh Hải của Canada đã đến gặp Ông Jim Waston Thị Trưởng Thành Phố Ottawa. Ông Thị Trưởng công bố ngày 30 tháng 4 năm 2014ngày Quốc Hận của thành phố Ottawa.
2 ) PARIS
ngay quoc han phap