Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

TIM CHA MẤT TÍCH TỪ 1975

Fr: Pvm
Ba chúng tôi là Nguyễn Văn Quan, sinh ngày 01-12-1929  tại Long Mỹ -Phong Dinh - Cần Thơ,Số quân:  49/ 118. 757,
Trước 1973 ba chúng tôi dạy tại trường Truyền Tin / Vũng Tàu.
Từ 6-3-1973 ba chúng tôi  là Thiếu tá làm việc ở Tiểu Đoàn 18 Truyền tin ở Long Khánh Quân khu III KBC 3.415
Cuối cùng  ba chúng tôi làm việc tại Ủy Ban Liên Hiệp Quân sự 2 Bên ở Pleiku, người chỉ huy là Đại Tá Trân.
Di tản từ Pleiku đi Phú Bổn theo đường số 7B thì mất liên lạc cho đến nay.
Thiết tha  mong Quí vị giúp gia đình chúng tôì tìm đươc tin tức cùa ba chúng tôi. Nếu có tin tức gì, xin quí vi gừi về địa chỉ email sau đây :
             Bạch Liên < lien-nguyen@vnn.vn>
Xin chân thành cảm tạ.