Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

TIN BUỒN

Bác John Đỗ Trọng Chu
đã từ trần lúc 1:45 chiều ngày 5/4/2011
tại bênh viện Humber River ,Toronto ,Ontario,Canada
Hưởng thọ 87 tuổi
Tang lể  tại nhà quàn Delmoro Funeral Home
61 Beverly Hills Dr.(Jane & Wilson)
ĐT: 416-249-44994 (Anh) – 416-970-4911 (Việt)
Ngày giờ thăm viếng :
    -Thứ Năm ngày 7/4/2011 từ 5:00pm-9:00pm
    -Thứ Sáu ngày 8/4/2011  từ 5:00pm-9:00pm
Tang Lễ :
Thứ Bảy  ngày 9/4/2011 lúc 1:00 tại nhà thờ Giáo Xứ Thánh Tử Vì Đạo Toronto (St Cecilia Roman Catholic Church)161 Annette St.Toronto và 
Hoả Táng tại nghĩa trang Riverside 1567 Royal York Road,Toronto vào lúc 3:00 pm cùng ngày.

                   TANG GIA XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU