Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

THIỀN

1. VƯỜN THIỀN
Fr: Ngoc san Pham*dao ngoc*Ngoc Lu*Le Thanh Thuy*Thuy Huong
 http://www.oldcottage.net/vuonthien/truyenthien/truyenthien.html
2. THIỀN SƯ VÀ ĐỆ TỬ
Tác giả :Thanh thương Hoàng
Lần thứ nhất, nghe danh Thiền sư
chàng thư sinh lên núi tìm gặp.
Thiền sư tọa trước động hoa vàng
giữa rừng sâu bên giòng thác dữ.


Râu tóc thân thể cây cỏ bám đầy.
Thư sinh cúi đầu trình bầy việc nước
cầu Người cứu độ chúng sinh
Dứt lời, chàng quỳ lạy
xin tôn làm Thầy.
Thiền sư mắt trợn trừng
chẳng nói một lời
đưa tay đấm thật mạnh
vào giữa mặt thư sinh, ngã lăn ra đất.
Chẳng kêu ca
thư sinh lặng lặng đứng dậy ra về
vừa đi vừa khóc.
 
Năm sau, lần thứ hai
thư sinh lại lên núi.
Thiền sư vẫn tọa trước động hoa vàng
đôi mắt nhắm nghiền
( dường như hồn đang rời khỏi xác)
Thư sinh lẳng lặng tới bên
chẳng nói chẳng rằng
dùng hết sức bình sinh
đạp thật mạnh.
Thiền sư ngã bổ nhào
thản nhiên không kêu một tiếng.
Thư sinh chán nản ra về
 
Năm sau nữa, lần thứ ba
Thư sinh lại khăn gói lên núi.
Thiền sư vẫn tọa trước động hoa vàng.
Cũng như lần trước, chẳng nói năng
chàng thư sinh sắn cao tay áo
nhắc bổng thiền sư lên
quăng ùm xuống thác hiểm.
Thiền sư lóp ngóp vẫy vùng
giữa nước soáy, đá ghềnh.
Bỗng Thiền sư cất tiếng cười ha hả
rung chuyển cả rừng cây
rùng mình cả đồi núi:
Ta nhận ngươi làm đệ tử từ đây.
                         ( 16/12/10 )