Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

ĐỪNG

Fr:  Sung Truong

http://caonienbachhac.com/dungcho.pps

HẠNH PHÚC ĐỜI NGƯỜI 
( Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật )

Sáng dậy mỉm cười còn sống đây
Cám ơn Trời Phật được vui vầy.
Bao người đã mất ta còn sống
Hạnh phúc đời người quý lắm thay !

Sức khoẻ con người quí tựa vàng
Có tiền chưa chắc được cao sang.
Ốm đau tàn tật không mua được
Phước đức đời người sống kiện khang !

Có đủ sáu căn (1) hạnh phúc rồi
Không gì khiếm khuyết ở con người.
Giữ tâm thanh tịnh - cảnh trần (2) động
Chấp nhận cuộc đời thấy thảnh thơi !

Tự do hạnh phúc gắn liền nhau
Sống khổ tù đày giọt lệ trào!
An lạc tu tâm theo đạo pháp
Cuộc đời huyễn mộng lắm thương đau...

Tiện nghi vật chất thỏa lòng ta
Biết đủ - cuộc đời không xót xa.
Tham muốn càng nhiều càng khổ não,
Vui trong hiện tại , chẳng mong xa...!

Tình thương cần thiết cho mọi người
Thiếu nước cây tàn - chẳng thắm tươi.
Nhân ái tha nhân - nhận quả tốt
Tặng người nhận lại những niềm vui .

Hiểu rộng biết nhiều quí lắm thay
Thông minh tài giỏi cũng duyên may.
Quả lành - kiếp trước nhờ tu tập
Hạnh phúc đời ai ở cõi này !

Minh Lương Trương Minh Sung
Cali. ngày 03 / 06 / 2010

(1) Sáu căn : mắt , tai , mũi , lưỡi , thân và ý .

(2) Sáu trần : mắt thắy , tai nghe , mũi ngửi , lưỡi nếm , cảm giác và tư tưởng.