Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

tintuccaonien.com

clip_image001
Ngày 12 tháng 10 năm 2011

Bốn điều xẩy ra ngay trước cơn đau tim
Mỗi năm khoảng 785,000 người Mỹ bị lên cơn đau tim lẩn đầu tiên và 470,000 người đã bị lên cơn đau tim một hay nhiều lần nay lại bị lại. Điều đáng sợ là 25 phần trăm TẤT CẢ các cơn đau tim đểu xẩy ra “thầm lặng” không có triệu chứng gì rõ rệt hay hiển nhiên.
Ngay cả khi có triệu chứng thì những triệu chứng này cũng quá mơ hồ hay quá nhẹ đền nổi hầu hết bệnh nhân không nhận ra là có liên quan tới tim ( trử phi họ đã được cảnh báo từ trước). Đặc biệt có bốn điều là những dấu hiệu xấu nhất của một cơn đau tim thầm lặng
Bốn điều này là trọng tâm trình bày của Bác sĩ Chauncey Crandall trong cuốn video “ Silent Heart Ăttacks: A Special Mewsmax Heart Health Report” . Bác sĩ Crandall –chuyên gia nổi tiếng về timmạch—cho biết các cơn đau tim thầm lặng không chữa trị được là bởi vì các bệnh nhận không nhận biết các triệu chứng. Chính vì vậy ông đã đưa ra cuốn video này để vạch rõ bốn điều nói trên để giúp mọi người biết đó có thể là nhựng dấu hiệu báo trước một cơn đau tim thầm lặng ngõ hầu kịp thời tìm sự giúp đỡ y tế và tránh đươc nhựng tổn thượng cho sức khoẻ
http://w3.newsmax.com/newsletters/crandall/video_ob2.cfm?PROMO_CODE=D183-1
clip_image002
Chữa trị kịp thời là yếu tố chủ yếu của sự sống sót. Thống kê cho thấy có sự liên hệ rõ rệt giữa sự chậm trễ trong việc chữa tri và sự tật nguyển hay tử vong. --tức là khoảng thời gian từ lúc triệu chứng đẩu tiên xuất hiện tới lúc bắt đẩu được chăm sóc.Vì vậy biết được các triệu chứng của cơn đau tim là điểu hết sức quan trọng đặc biệt đó lại là những dấu hiệu mà phẩn đông chúng ta không nghĩ rẳng chúng có liên quan tới cơn đau tim.—như bốn điều mà bác sĩ Crandall trình bày trong cuốn video. Cuốn video này rất hữu ích , được nhiểu người hoan nghêng; chỉ trong vài tháng mà đã có tới trên 5 triệu người coi.
Qúi vị nên dành thì giờ coi cho biết, và nếu muốn có thể đăng ký xin thêm những tài liệu tham khảo miễn phí.
· These Four Things Happen Right Before a Heart Attack- Katrina Turner- 23 Sep 2011

Ung thư: bản cập nhật từ John Hopkins

(bài do bạn ThiệuVũ giới thiệu)
Sau nhiều năm nói với mọi người rằng hoá trị liệu là cách duy nhất để thử và loại bỏ ung thư, Johns HOPKINS cuối cùng bắt đầu cho biết là có một cách khác
clip_image004
Đột biến của tế bào bình thường thành tế bào ung thư
1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.

1. Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không hiển thị trong các thử nghiệm tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân bội ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư là không còn tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị, điều này chỉ có nghĩa là các thử nghiệm không phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt được kích cỡ đủ lớn để phát hiện được.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.
3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
3. Khi hệ thống miễn dịch của một người mạnh thì các tế bào ung thư sẽ bị hủy diệt và bị ngăn cản không cho nhân bội và hình thành khối u.. clip_image006
4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó bị suy dinh dưỡng đa bội . Đây có thể là do di truyền, môi trường, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống.
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.

5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa bội , thay đổi chế độ ăn uống kể cả dùng thêm thuốc bổ sung sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch.
6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.

6. Hóa học trị liệu “đầu độc” các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiêu hủy luôn cả các tế bào khỏe mạnh tăng trưởng nhanh trong tủy xương, hệ dạ dày-ruột vv.., và có thể gây tổn thương cho các bộ phận như gan, thận, tim, phổi, vv…
7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.

7. Trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư , các tia bức xạ cũng có thể đốt cháy, gây sẹo , làm tổn thương các tế bào lành mạnh, các mô tế bào và các bộ phận trong cơ thể.
8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.

8. Lúc khởi thủy, hóa trị liệu và bức xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài , hóa trị liệu và bức xạ sẽ không phá hủy khối u được hơn nữa

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.

9. Khi cơ thể có quá nhiều độc hại từ hóa trị liệu và bức xạ thì hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc tiêu hủy, vì vậy cơ thể sẽ không thể chống đỡ nổi các loại bệnh nhiễm khuẩn và biến chứng.

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.

10. Hóa trị liệu và bức xạ có thể làm các tế bào ung thư đột biến và trở nên đề kháng và khó tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các nơi khác trong cơ thể.

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

11. Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không cung cấp cho chúng những “thức ăn” chúng cần để có thể sinh sôi nảy nở.


WHAT CANCER CELLS FEED ON:
Các tế bào ung thư sống bằng gì?

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.

a. Đường là chất nuôi dưỡng ung thư - Cắt bỏ đường là cắt đứt một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các chất thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được làm bằng aspartame và đều độc hại. Chất thiên nhiên thay thế đường tốt nhất là mật ong Manuka và mật miá nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. \
Muối ăn cũng có chất hóa học để làm cho nó có màu trắng. Chất thay thế tốt là amino Bragg và muối biển.
b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.
b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư sống nhờ vào niêm dịch này. Nếu loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ chết đói

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid. Một chế độ ăn uống dựa trên thịt có tính acid,vì vậy tốt nhất là nên ăn cá và chút ít thịt gà hơn là ăn thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa kháng sinh dành cho gia súc, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng; tất cả đều có hại, đặc biệt là đối với những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.

To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
d. Một chế độ ăn uống gồm 80% rau tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt giống , các loại hạt và một ít trái cây sẽ đưa cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể là thức ăn nấu chín, bao gồm đậu.
Nước rau tươi cung cấp những enzyme sống, được dễ dàng hấp thụ và chuyển tới các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào lành mạnh tăng trưởng. Muốn có các enzyme sống để tạo dựng các tế bào lành mạnh, bạn hãy thử uống nước ép rau tươi ( hầu hết đủ loại rau kể cà giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày.Các enzyme bị hủy diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C).

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water--best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it

e. Tránh cà phê, trà và sô cô la vì chứa nhiều caffeine Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Về nước - tốt nhất là uống nước tinh khiết, hay nước lọc, để tránh các độc tố và các kim loại nặng có trong nước máy. Nước cất có tính acid, vì vậy đừng nên uống

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.
12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm nguyên trong ruột sẽ thối rữa và dẫn đến sự tích tụ nhiều chát độc hơn.
clip_image008
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.
13. Thành các tế bào ung thư có lớp bọc protein cứng. Nếu bạn kiềm chế hoặc ăn ít thịt đi, cơ thể sẽ giải tỏa được nhiều enzim hơn để tấn công lớp bọc protein của các tế bào ung thư và giúp các tế bào “sát thủ” của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư.
14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.

14. Một số thuốc bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các khoáng chất, các EFA...) để giúp các tế bào sát thủ của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Các thuốc bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra sư chết chương trình hóa của tế bào [apoptosis] Đây là phương cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào hư hại, không mong muốn, hay không cần thiết.
15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor.
Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life
15. Ung thư là một căn bệnh về tâm trí , thê xác và tinh thần,. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư tranh thủ để sống sót. .
Giận dữ, chấp nhất và cay đắng khiến cơ thể bị căng thẳng và rơi vào môi trường acit. Cần rèn luyện một tinh thần yêu thương và khoan dung. Cẩn tập thư dãn và yêu đời.

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing
15. Ung thư là một căn bệnh về tâm trí , thê xác và tinh thần,. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư tranh thủ để sống sót. .
Giận dữ, chấp nhất và cay đắng khiến cơ thể bị căng thẳng và rơi vào môi trường acit. Cần rèn luyện một tinh thần yêu thương và khoan dung. Cẩn tập thư dãn và yêu đời.
help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và hít thở sâu giúp đưa nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương tiện khác để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Năm loại thực phẩm  có thể gây đột quỵ

Đột quỵ xẩy ra khi mạch máu trong não hay chạy tới não bị bể hay bị nghẹt vì cục đông máu làm cho các tế bào não thiếu oxigen và chất dinh dưỡng. Đột quỵ thật đáng sơ vì nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào mà không báo trước. Hơn nữa đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ ba tại Hoa kỳ cướp đi mỗi năm mạng sống của hơn 700.000 người


     clip_image002[4]

loại đôt quy: thiếu máu cuc bộ và xuất huyết

 Dưới đây là năm loại thực phẩm có thể gây tổn thượng dẫn đến đột quỵ

1- Bánh qui (cracker) , chip , bánh ngọt mua ở tiệm và các đồ nướng
Bánh nướng xốp (muffins), đô-nớt (doughnuts), chip, bánh qui (crackers) và nhiều đồ nướng khác chứa nhiểu chất béo “trans-fat” tức là những dầu hydrogen-hóa rất thông dụng tại các tiệm bánh vì dẩu này vẫn cứng ở nhiệt độ trong phòng nên các sản phẩm không cẩn phải làm lạnh. Các chất béo trans-fat, còn được ghi trên nhãn dán như là dẩu hydrogen-hóa hay hydrogen-hóa một phần, được tìm thấy trong tất cả các loại thức ăn nhẹ (snack foods), thực phẩm đông lạnh, và các đồ nướng, kể cả sà-lách trộn, bắp rang microwave, nhân nhồi, khoai tây chiện, bột nhồi bánh . Các chất béo trans fat cũng giúp cho bơ margarine giữ nguyên hình khối vuông cứng. Những thục phẩm tồi tệ nhất là các thức ăn nhanh được chiên dầu như hành cắt lát, khoai tây và gà
Tại sao không tốt
Các nhà khoa hoa đã biết từ nhiều năm là chất béo trans fat là những chất nguy hiểm làm nghẽn động mạch, làm tăng nồng độ lipid và cholesterol xấu trong máu và làm giảm cholesterol tốt. Và bây giờ chúng ta có thể thêm đột quỵ vào trong danh sách các nguy hại này . Vào năm nay, các nhà khảo cứu thuộc Đại học North Carolina đã phát hiện là những phụ nữ ăn 7 gram trans fat mỗi ngày ---khoảng bẳng lượng chứa trong 2 cái đô-nớt hay phân nửa phần ăn khoai tây chiên--- bị đột quỵ (loại thiếu máu cuc bộ, gây ra bởi dòng máu tới não bị nghẽn) nhiểu hơn 30 phần trăm so với các phụ nữ chỉ ăn 1 gram trans fat mỗi ngày.Một nghiện cứu khác, cũng trên phụ nữ, đã cho thấy là trans fat thúc đẩy viêm và nâng cao mức chất đạm C-reactive protein, có liên hệ với sư gia tăng rủi ro bị tiểu đường, đau tim và đột quỵ
Điều cẩn làm
Tốt nhất nên tránh chất béo trans fat, nếu không đươc thì cố gắng ăn không quá 1 hay 2 gram một ngày. Không nên ăn khoai tây chiên và các món chiên khác ; đọc kỹ các nhãn dán trên bao bì thực phẩm. Tốt hơn nữa là nên tự nướng lấy bánh ; nếu không được thì hãy chọn mua những loại snack “lành mạnh” như chip khoai tây hiệu Terra và những bánh qui làm bẳng ngũ cốc nguyên hạt hiệu Finn, Wasa, AkMak, Rtvita hay Lavasch
2- Thịt hun khói và chế biến (smoked and processed meats)
Các chuyên gia khuyến cáo nên dè chừng đối với pastrami, xúc xích, hot dog, thịt xông khói (bacon) hay sandwich thịt gà tây hun khói.
Tại sao không tốt
Thịt hun khói và chế biến góp phẩn vào đột quỵ theo hai đường lối. Tiến trình chế biến để lại trong thịt hun khói và chế biến nhiều sodium, và tệ hại hơn nữa những chất bảo quản dùng để giữ cho thịt khỏi hư. Các nhà khảo cứu đã chứng tỏ là sodium nitrate và nitrite gây tỗn thượng trực tiếp cho các mạch máu làm cho các động mạch trở thành cứng và nhõ hẹp lại. Và đây chính là điều bạn không muốn nếu sợ bị đột quỵ
Nhiều nghiên cứu đã liên hệ thịt chế biến với bệnh động mạch vành (coronary atery disease-CAD) .Theo một kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Circulation thì bệnh động mạch vành tăng 42 phẩn trăm đối với những người ăn một phần ăn thịt chế biến mỗi ngày. Đột quỵ không phải là mối lo ngại duy nhất của những người hâm mộ salami, bởi vì nhiểu nghiên cứu vào những năm gẩn đây cho thấy là việc tiêu thụ thịt hun khói hay chế biến dẫn đến sư gia tăng rủi ro bị bệnh tiểu đường và sự tăng cao tỉ lệ xẩy ra nhiểu loại ung thư như bệnh bạch cầu (leukemia)
Điều cần làm
Nếu bạn vẫn thường quen ăn trưa với sandwich thĩt gà tây hay giăm-bông hun khói thì bạn nên thay đổi sang tuna, peanut butter và những lựa chọn khác. Bạn cũng có thể luộc gà tây hay gà rồi thái thành lát mỏng để ăn với bánh sandwich
3- Nước diet soda
Uống nước “diet soda” thay cho các đồ uống có đường dường như là một giải pháp “khôn ngoan” để tránh lên cân , nhưng rất tiếc đó lại là một nguyên nhân chính dẩn đến đột quỵ
Tại sao không tốt
Những người uống diet soda mỗi ngày có rủi ro bị đột quỵ tăng thêm 48 phẩn trăm. Một báo cáo của Đại học Columbia trình bày trước Hội Nghị Quốc tế vể Đột quỵ vào năm 2011 cho biết là công cuộc quan sát 2,500 người tuổi 40 hay hơn đã phát hiện là những người uống diet soda mỗi ngày bị đột quỵ, đau tim và bệnh động mạch vành nhiều hơn 69 phẩn trăm so với những người không uống diet soda. Cho tới nay các nhà khảo cứu chưa biểt tại sao diet soda lại nâng cao rủi ro đột quy
Điểu cần làm
Thay vì uống soda bạn nên uống nhiều nước vì nuớc là đổ giãi khát lành mạnh nhất. Nếu bạn không thích uống nước thì hãy thử nước chanh (lemonade), trà đá hay nước trái cây
4- Thịt đỏ
Kết quả quan sát 35,000 phụ nữ Thụy điển trong thời gian mười năm cho thấy là những phụ nữ tiêu thụ một khẩu phần lớn thịt đỏ mỗi ngày có rủi ro bị đột quỵ tăng thêm 42 phần trăm. Việc thịt đỏ-- có hàm lượng cao chất béo bão hòa—không tốt đối với những người muốn phòng tránh bệnh tim và đột quỵ không có gì là mới mẻ, nhưng tỉ lệ tăng cao rủi ro đột quỵ (gẩn 50 phẩn trăm) làm các chuyên gia ngạc nhiên
Tại sao không tốt

Các nhà khảo cứu đã biết từ lâu là chất béo bão hòa trong thịt đỏ tăng rũi ro bị đột quỵ và bệnh tim vì làm nghet dẩn dần các động mạch do việc tạo thành các mảng protein. Ngày nay người ta mới khám phá ra là hemoglobin--chất đem lại hàm luợng sắt cao cho thịt đỏ-- có thể là một mối nguy hiểm đặc biệt đứng trên phượng diện đột qụy. Các nhà khảo cứu đang tìm hiểu xem có phải là máu trở thành đặc hơn và nhớt hơn do việc dung nạp chất sắt trong thịt đỏ (gọi là heme iron* ), và là nguyên nhân tăng nguy cơ đột quỵ hay không
* Có hai dạng chất sắt trong chế độ ăn uống: heme iron và nonheme iron. Heme iron có nguồn gốc tử hemoglobin, cỏn nonheme iron là từ các nguồn khác như rau, trứng và các sản phẫm bơ sữa
Điều cẩn làm
Thay vỉ ăn thịt đỏ bạn nên ăn thịt gia cầm—đặc biệt là thịt trắng—và cá vì các thứ thịt này có hàm lượng sắt (heme iron) thấp. Ngoài ra bạn nên ăn những ngưồn protein tốt cho tim , đặc biệt là đậu, rau, các loại hạt, đậu hũ và các đồ bơ sữa không có chất béo
5- Súp đóng hộp và thức ăn làm sẵn (prepared foods)
Dù là súp đóng hộp, spaghetti đóng hộp hay các bữa ăn tối đông lạnh, các món ăn làm sẵn, tất cả các thứ này đểu dựa vào sodium để có thêm hương thơm và mùi vi tươi ngon. Theo các chuyên gia súp đóng hộp là có hại nhất. Một lon súp mì gà chứa hơn 1,100mg sodium, trong khi những thứ khác --từ clam chowder tới cà-chua đóng hộp—có từ 450 đến 800 mg sodium mổi phần ăn (serving). Đối chiếu với khuyến cáo về lượng sodium dung nạp của Hiệp hội Tim và Đột quỵ Hoa kỳ ( dưới 1500 mg /ngày) chúng ta thấy ngay vấn đề. Vì vậy một chiến dịch --gọi là National Salt Reducrion Initiative—đã được phát động và đang kêu gọi các công ty thực phẩm giảm bớt trong vòng hai năm tới 20 phần trăm hàm lượng sodium trong súp đóng hộp vàcác sản phẩm khác
Tại sao không tốt

Muối hay sodium (tên gọi cũa muối trên nhãn dán thực phẩm) ảnh hưởng trực tiếp tới đột quỵ. Theo một nghiên cứu mới đây, một người tiêu thụ 4,000mg sodium /ngày có rủi ro đột quỵ tăng gấp đôi so với những người tiêu thụ 2000mg hay ít hơn mổi ngày. Trung tâm Kiễm soát Bệnh tật (CDC) ước tính là hẩu hết người Mỹ tiêu thụ gẩn tới 3,500mg sodium mổi ngày. Nghiên cứu cho thấy sodium làm tăng huyết áp, yếu tố chính dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra điều nên lưu ý là sodium thường “trá hình” khôn khéo dưới nhiều dạng trong đủ các loại thực phẩm đến nỗi chúng ta không nghĩ tới đó là chất mặn ( như baking soda, bột nướng /baking powder, MSG /monosodium glutamate, disodium phosphate, sodium alginate)
Điều cẩn làm
Bạn nên tự nấu lấy súp và món ăn rồi chia thành từng phẩn vừa ăn đem cất tủ lạnh ăn dần . Bạn nên chọn mua những thực phẩm ít sodium, nhưng cần phải đọc kỹ nhãn dán vì không phải tất cả các sản phẫm có ghi “low sodium” đểu chứa ít sodium đâu

5 Foods That Can Trigger a Stroke-Melanie Haiken- Sep 06, 2011