Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ĐẠI HỘI TẬP THỄ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Đại Hội Bất Thường
Đại Hội Bất Thường Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa long trọng khai mạc vào sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 3 năm 2012 tại nhà hàng Regent West, Thành Phố Santa Ana, Nam California.
image

Sau hai ngày thảo luận, Đại Hội đã đưa đến kết quả:
1) Bầu các chức vụ đang khiếm khuyết theo Điều Lệ sửa đổi năm 2010, với kết quả:
1-1/
Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện: Giáo Nguyễn Xuân Vinh.

image 
1-2/ Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Chiến Hữu Trần Quan An- TH/CSQG và có 2 Phó Chủ Tịch :Chiến Hữu Trần VệChiến Hữu Bùi Trí Dũng

image
2) Ngoài ra, nhân dịp kỳ này Đại Hội cũng đã đã đưa ra một số nguyên tắc cần có, để những hoạt động của Tập Thể từ nay sẽ được chặt chẽ và hữu hiệu hơn.


Nguồn tin:
http://vietbao.com/D_1-2_2-349_4-189583_5-50_6-1_17-178692_14-2_15-2/

Slideshow ==> ĐÂY coi Slideshow gồm 280 Pictures.