Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

THỈNH NGUYỆN THƯ GỬI QUỐC HỘI CANADA

Liên Hội Người Viet Canada
 Vietnamese Canadian Federation
 Fédération vietnamienne du Canada

Suite 1 - 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADA
Tel.:
(613) 230-8282, Fax: (613) 230-8281, Email: VCFOttawa@gmail.com
Website: www.vietfederation.ca
Thông cáo báo chí
Dân Biểu Paul Dewar sẽ đệ trình lên Quốc Hội Canada bản thỉnh nguyện thư về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam
Ngày 27-3-2012, Ô. Nguyễn Thành Danh, Ủy Viên Nội Vụ, và Ô. Lê Duy Cấn, Ủy Viên Ngoại Vụ, đã đại diện Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada tới văn phòng Ô. Paul Dewar, Dân Biểu Liên Bang Canada vùng Trung Tâm Ottawa, để trao bản thỉnh nguyện thư (TNT) gửi Quốc Hội Canada yêu cầu chính phủ Canada có biện pháp nhằm đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt những vi phạm nhân quyền trầm trọng kéo dài từ nhiều năm nay. 
     Ngày 30-3, Ban Chấp Hành Liên Hội đã chuyển thêm một số bản thỉnh nguyện thư Liên Hội mới nhận được sau này.
Bản TNT yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, nhạc sĩ Việt Khang, ký giả Nguyễn Văn Khương, và các tù nhân lương tâm khác. Ông Dewar sẽ đệ trình bản TNT này lên Quốc Hội Canada sau khi được Văn Phòng Thỉnh Nguyện Thư của Quốc Hội (House of Commons Petition Clerk) chấp thuận.
Có tất cả 6,208 thường trú dân và công dân Canada đã ký vào bản TNT trong cuộc vận động của Liên Hội Người Việt Canada kéo dài từ ngày 23-2 tới ngày 30-3-2012.
Song song với việc đệ trình bản TNT, Ban Chấp Hành Liên Hội đang thu xếp để điều trần về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam trước Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Thường Trực Quốc Hội về Ngoại Giao và Mậu Dịch Quốc Tế (Human Rights Sub-Committee, House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade).
Trong khi chờ đợi, các đồng bào tại Canada không có dịp ký vào bản TNT, và các đồng
bào tại Việt Nam và các quốc gia khác muốn hỗ trợ tinh thần bản TNT này có thể tiếp tục vào địa điểm liên mạng (website) dưới đây, trước ngày 4-4-2012, để ghi tên ủng hộ:

http://www.gopetition.com/petitions/violations-of-human-rights-in-vietnam.html
Ban Chấp Hành Liên Hội xin thành thật cảm tạ các hội thành viên, các hội đoàn bạn, các cơ sở truyền thông người Việt tại hải ngoại, các thân hữu, và đặc biệt là Ban Thông Tin của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Canada – Vùng Montréal, đã sốt sắng vận động đồng bào khắp nơi ký tên, khiến cho công cuộc vận động cho bản TNT này được thành công mỹ mãn.
Ngày phổ biến: 31-3-2012
Ban Chấp Hành, Liên Hội Người Việt Canadawww.vietfederation.ca