Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

DNNN NGẤT NGƯ VÌ NÚI NỢ CAO NGẤT NGƯỞNG

“Tổng nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước ở thời điểm này là hơn 1,33 triệu tỷ đồng, tức hơn 60 tỷ đôla.”

(Theo BBC)Đó là con số  thống kê giật mình của ông Phạm Viết Muôn, Phó Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của Chính phủ, về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2012,trong hôi nghị  do Thủ tường Nguyễn tấn Dũng chủ trì để "lắng nghe tiếng nói từ phía các doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất trong năm tới".
Báo cáo của ông Mẫn còn cho biết :Các công ty mẹ của nhà nước có số nợ no nha nuoc nước ngoài lớn là Điện lực Việt Nam (EVN), Hàng không Việt Nam (VNA)... và các doanh nghiệp đang trông chờ chính sách của chính phủ để tiếp tục xử lý khó khăn và điều chỉnh đầu tư.Họ cũng yêu cầu được hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp. Hôi nghi mở ra cũng là dể theo dõi thành quả của kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mả ông Dũng dã ban hanh hồi tháng 7 năm ngoái, sau những vụ phá sả của  Vinashin và Vinalines  năm 2010 và 2011 với tổng nợ lên đến 6,5 tỷ đôla. ( http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Thu-tuong-phe-duyet-De-an-tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc/20127/144140.vgp ) Như vậy, mới chỉ sau có một năm trời mà tỗng số nơ đã lên dến 60 tỷ Mỹ kim ($US 60,000.000.000.00) chứng minh cho nhận đinh của giới quan sát rằng cải cách kinh tế ở Việt Nam không giải quyết cốt lõi của vấn đề khi “doanh nghiệp nhà nước vẫn là nòng cốt để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô" hay nói một cách giản di hơn khi "Đảng Cộng sản vẫn còn nắm giữ vai trò chủ đạo, và doanh nghiệp Nhà nước vẫn là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô".
Nguồn tin
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130116_state_companies_debt.shtml