Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

NGUY CƠ THỰC PHẨM ĐỘC HẠI CỦA TRUNG CỘNG

Fr: Nhat Lung
PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: BỆNH UNG THƯ TĂNG VÌ NGƯỜI VIỆT BỊ ĐẦU ĐỘC HÀNG NGÀY BẰNG THỰC PHẨM CỦA TRUNG CỘNG
bENH

  Việt Nam được xếp vào hàng các nước có nhiều bệnh nhân ung thư nhất thế giới, nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cốt yếu vẫn là do thức ăn hằng ngày có nhiều chất bảo quản độc hại, hầu hết là các loại thực phẩm có nguồn gốc nhập cảng từ Trung Cộng

http://sbtn.net/D_1-2_2-95_4-68922_5-10_6-1_17-6046_14-2_15-2/phong-su-dac-biet-tu-viet-nam-benh-ung-thu-tang-vi-nguoi-viet-bi-dau-doc-hang-ngay-bang-thuc-pham-cua-trung-cong.html