Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

TRƯNG BÀY THUYỀN TỊ NẠN

Bay Vut Radio Australia 18 Jan 2013 thuyen ti nan Viện Bảo tàng Quốc gia Australia  (National Museum of Australia - NMA) trước nay đã trưng bày một chiếc thuyền chở những người tị nạn từ Việt nam, hiện dang cân  nhắc việc trưng bày thêm một chiếc thuyền của người xin tị nạn từ đảo Christmas như một hiện vật trong bộ sưu tập của mình. 

  Jon Stanhope, người đứng đầu cơ quan hành chính của Đảo Christmas ở Tây Úc, đề xuất rằng bảo tàng nên xem xét việc thu thập các hiện vật liên quan đến người tị nạn.
Người phát ngôn của NMA ông Dennis Grant cho biết chiếc thuyền sẽ phản ánh những trải nghiệm của những người xin tị nạn.
  Tuy nhiên ông cũng nói có rất nhiều việc phải làm trước khi đưa thêm một con tàu nữa vào bộ sưu tập của Viện. http://www.radioaustralia.net.au/vietnamese/2013-01-18/b%E1%BA%A3o-t%C3%A0ng-qu%E1%BB%91c-gia-c%C3%B3-th%E1%BB%83-s%E1%BA%BD-tr%C6%B0ng-b%C3%A0y-thuy%E1%BB%81n-t%E1%BB%8B-n%E1%BA%A1n/1075376