Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

HẠT BOSON

Vén màn bí mật của vũ trụ  
   Hạt boson là mắt xích còn thiếu trong lý thuyết về hạt cơ bản, được các nhà bosonvật lý coi là chìa khóa cấu trúc cơ bản của vật chất. Theo lý thuyết <<Mô hình chuẩn >> thì hạt boson này tạo nên khối lượng cho tất cả loại hạt khác trong vũ trụ chúng ta. Các nhà khoa học vừa xác nhận là hạt cơ bản phát hiện vào năm 2012 đích thực là hạt boson.
  Phát hiện quan trọng này sẽ giúp vén màn bí mật về vũ trụ, đã được giới vật lý chờ đợi từ nửa thế kỷ qua. Mời qúi vị xem chi tiết trong các bài viết dưới đây http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_483.htm http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_519.htm