Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

KÍNH THIÊN VĂN LỚN NHẤT THẾ GIỚI : ALMA

clip_image002

Alma, kính thiên văn lớn nhất và phức tạp nhất mà con người từng chế tạo, đã chinh thức bắt đầu sứ mệnh khám phá những bí mật từ thuở sơ khai của vũ trụ từ một sa mạc ở Chile .

Kính thiên văn Alma được thiết kế để quan sát những sự kiện xảy ra vài trăm triệu năm sau khi vũ trụ hình thành.

Đó là giai đoạn mà những ngôi sao đầu tiên bắt đầu phát sáng. Alma sẽ giúp loài người hiểu tại sao vũ trụ có diện mạo và cấu trúc như ngày nay,sẽ góp phần mở ra “kỷ nguyên vàng trong lĩnh vực thiên văn”. Chúng ta sẽ có thể thấy sự ra đời của vũ trụ, cách thức hình thành của những thiên hà đầu tiên. Giới khoa học sẽ biết thêm nhiều điều về hoạt động của vũ trụ

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_520.htm