Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

HẠT NEUTRINO

Tiến thêm một bước vể kiến thức cấu trúc nội bộ Trái đất Vật lý hạt là một ngành vật lý nghiên cứu về các hạt sơ cấp chứa trong vật chất và bức xạ, cùng với những tương tác giữa chúng. Nó còn được gọi là vật lý năng lượng cao bởi vì rất nhiều hạt trong số đó không xuất hiện ở điều kiện môi trường tự nhiên, mà chỉ được tạo ra hay phát hiện trong các vụ va chạm giữa các hạt, nhờ các máy gia tốc. Các nghiên cứu trong vật lý hạt hiện đại tập trung vào các hạt hạ nguyên tử tức là những hạt có cấu trúc nhỏ hơn nguyên tử Nó bao gồm những hạt cấu thành nguyên tử như electron, proton, neutron (được tạo ra bởi các hạt sơ cấp gọi là quark), các hạt được tạo ra bởi quá trình bức xạ hay phân rã như photon, neutrino, muon cũng như một số lượng lớn các hạt ngoại lai Bài viết dưới đây tóm lượt sự phát hiện ra geoneutrino phát sinh từ trong lòng Trái đất. Sư phát hiện này giúp ta hoàn chỉnh kiến thức về cấu trúc nội bộ Trái đất

http://tintuccaonien.com/docs/docs_7/7_1_522.htm